TOP

SevenSky

Stein Mek. Verksted A/S

Stein Mek. Verksted A/S er en mekanisk bedrift beliggende i Høgsfjorden.

Vår hovedbeskjeftigelse er opplag, reparasjoner og vedlikehold av nordsjølektere.

Vi har også en godt utstyrt verkstedhall og en slipp hvor vi kan ta båter inntil 50', med muligheter for å ta båtene inn i hall.

Bedriften ble startet i 1891 som båtbyggeri og har utviklet seg videre frem til dagens virksomhet.

Stein Mek. Verksted A/S

Stein Mek.Verksted A/S is a mechanical workshop located in Høgsfjord, near Stavanger, Norway.

Our main occupation is lay-up, repair works and maintenance of North-Sea barges.

We also have facilities for indoor work, fitted with the equipment and tools of the trade.
Our slipway can be used in- and outdoors and holds wessels up to 50'.

The company was founded in 1891 as a boat builder's yard, and has gradually developed into today's business.