TOP

SevenSky

Historie

Det hele startet i 1891, da Syvert (Olsen)Stein overtok gården fra svigerfaren, og begynte å bygge fiskebåter i tre. Fra 1914 begynte man å bygge fiskebåter for motordrift.

Slipp og sagbruk ble bygget i årene fra 1936 til 1942.

Ny slipp ble tatt i bruk i 1995, den kan ta båter opp til 50'.

I begynnelsen av 1970-tallet ble produksjonen dreid mer over på mekanisk arbeid, det ble etter hvert det mest dominerende.

Høsten 1976 kom så den første lekteren. Siden ble det stadig flere, og vi kan i dag ta opptil 21 lektere samtidig.

I begynnelsen var det bare snakk om opplagsplass, men veldig snart ble det spørsmål om vi kunne utføre forskjellige reparasjonsarbeider.

Lokalitetene har endret seg gradvis gjennom årene.
Fra sjøhuset i 1891 til verkstedet på 330kvm fra 1973, og verkstedhall på 611kvm fra 1992.History

It all started in 1891, when Syvert (Olsen) Stein took over the farm from his father-in-law, and started to build wooden fishing boats.
From 1914 one started to build fishing boats for engines.

Slipway and sawmill were built in the years from 1936 till 1942.

New slipway was ready for use in 1995, and it can take boats up to 50'.

At the beginning of the 1970's, our occupation started to become more mechanical, and this became more dominating as the time went by.

Autumn 1976 brought us the first barge. Later we got more barges, and today we can have up to 21 barges here.

At the beginning we were asked for lay-up berths, but very soon we were asked if we could do various repairworks.

The situation has changed over the years, from a small boathouse in 1891 to a 330 square meters workshop in 1973, and a new 611 square meters hall in 1992.